Ranglisten   
 Nye klasseregler til afstemning på AGM 2016 i Frankrig – Punkt 8 på dagsordenen.

På AGM i Melbourne år 2014/2015 blev det besluttet, at OKDIA skulle omskrive vores klassereglerne, så de bliver i overensstemmelse med World Sailing standard format. Dette er nu blevet gennemført, og det færdige resultat skal til afstemning på AGM 2016 i Frankrig.

Begrundelsen for omskrivningen af klassereglerne er, at World Sailing forventer, at alle internationale klasser følger det nye standard format for klasseregler. Dette af hensyn til at en bredere kreds af målere til internationale stævner skal have en fair chance for at gennemføre kontrolmålingerne, samt lettere at kunne orientere sig i klassernes klasseregler, som derved har identisk disposition, opbygning og ordforklaringer/benævnelser.

De nuværende klasseregler er af teknisk komité blevet kopieret ind i den nye skabelon og fremgangsmåde. Det har ikke været mulig at lave en 100% ”copy-past” i alle detaljer. Derfor har det været uundgåeligt at foretage om formuleringer og justeringer. Disse ændringer er oplistet i 18 punkter, som igen er opdelt i part 1 og part 2.

Punkterne i part 1 kommer til afstemning i én afstemning. Mens punkterne i part 2 kommer til afstemning individuelt. Som teknisk komite beskriver det: ”It must be emphasised that the intention has been to make a strict conversion where at all possible. Where we have had to modify a rule it will be in the form of a proposal”.

Bestyrelsen for den danske OK-jolle klub har være specielt fokuseret på ændringen fra det nuværende ”åbne klasseregelsæt” til det fremtidige ”lukkede regelsæt”. Bestyrelsen har imidlertid fået vished for, at denne ændring ikke kommer til at skade klassens muligheder for fortsat at foretage udvikling på grejet fronten. OK-jolle klassen har altid været klassificeret som en ”one design klasse”, hvor den nye betegnelse er ”et lukket regelsæt”. Bestyrelsen har haft spørgsmålet til høring hos Dansk Sejlunions ekspert på området, hvor vi har fået følgende tilbagemelding:
Umiddelbart har jeg ingen kommentarer til de ny OK klasseregler. Jeg tror ikke det gør en nævneværdig forskel, at reglerne går fra at være åbne til lukkede. Det ser ikke ud til at de lukkede regler vil være mere restriktive end de tidligere regler, hvad angår skrog , sejl og bom. Det er kun mast i fx kulfiber, som får strammere krav.
Det eneste er, at sejl ikke længere kan godkendes via DS' sejlknapsystem, men kun gennem WS' In House Cetification System godkendte lofter.

Bestyrelsen for den danske OK-jolle klassen har gennemgået materialet, og besluttet at Danmark stemmer for de foreslåede ændringer. Som beskrevet i indledningen fik OKDIA til opgave på AGM i Melbourne at redigere klassereglerne, så de harmonere med World Sailings format. Bestyrelsens vurdering er, at det gennemførte arbejde er veludført, grundigt og i fuld overensstemmelse med såvel ånden og teknisk indhold i vores nuværende klasseregler. Derfor er det den indstilling, som den danske OK-jolle klub tager til AGM 2016 med.INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Dansk OK-jolle klub

Dato:12.8.2016

kl.:17:00

Sted:Klubhuset Herslev strand

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

1. VALG AF DIRIGENT.
2. FORMANDENS BERETNING.
3. ÅRSREGNSKAB OG BUDGET.
4. FREMLÆGGELSE AF ÅRETS BUDGET.
5. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT.
6. INDKOMMENDE FORSLAG TIL:
6.1. VEDTÆGTER OG KLASSEREGLER.
6.2. ANDET.
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
På valg:
Henrik Kofoed Larsen 2 år.Ønsker genvalg.
Jesper Strandberg2 år.Ønsker genvalg.
Stig Frandsen er udtrådt i foråret 2016
Bestyrelsen forslår Jesper Jacobsen til posten som kasserer

7.1. VALG AF FORMAND.
7.2. VALG AF 1. SUPPLEANT.
8. VALG AF REVISOR.
På valg:Per Sørensen1 år.Ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen forslår Stefan Myralf til posten som revisor.
EVENTUELT.
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 29.7.2016

Vel mødt. Bestyrelsen.
Dansk OK-jolle klub

 WM Quiberon
Vi fik sejlet practise race Idag ,lidt forsinket men et godt race som blev vundet af Jim Hunt ,2er blev Bo P.
Det så ellers meget Engelsk ud da vi rundede topmærket første gang , jeg tror at de første 6 var Englændere.
Vinden springer meget , men der er nok af den ca 4 til 6 ms.

Vi har fået bygget en god Camp her på pladsen hvor næsten alle danskere er samlet, iaften er der åbningsceremoni kl 19 , og imorgen går det løs med 2 sejladser.
Efter sejladserne har vi aftalt at grille hummere, vi har så inviteret Guillaume med, men kun hvis han kan skaffe en stor grill.
Læs videre imorgen
   10   

Vi har i Vest talt om fællestræning op til DM - sted: Horsens Sejlklub
Er der steming for søndag d. 7. august ?
Hvad siger Horsens
   5   

Er der nogen der har et sejl de vil sælge? . Det skal gerne til en mast
Fore/aft: 0,42,77,98,106,100,83,49,0 Tip : 528
Sideways: 0, 43,74, 97, 110, 111, 93, 55, 0 Tip: 345
Det må gerne passe til en tung sejler ( 105 )
   2   

10 ok jolle på quiberon bugten 4 dansker super test/træning
   6   

Det er godt at høre at I er flittige Per.
Nu havde du vel sydvest og regnslag på i de store bølger?
(Meget indforstået - kun visse af dem der var med i Warnemunde forstår.)
Mvh
John
   9   


 Se de sidste nye kommentarer til historie siden her: