Aktuel Info fra bestyrelsen


Referat af Best møde 7 feb. 2024

Agenda:
 • Rangliste
 • Stævner
 • VM
 • Oplæg hjemmeside
 • Mere liv i klassen - hvad gør man - klubbåde.
 • Agm.
 • Evt.

Rangliste:
På møde drøftede vi, hvilket system der skal bruges i 2024.
Bestyrelsen besluttede, at:
 • Der laves en “dansk” rangliste, hvor DM ikke tæller med. Henrik Kimmer forsøges overtalt til at vedligeholde ranglisten – i lighed med tidligere år.
 • Hvilke stævner der tæller og med hvor mange point, vil fremgå af hjemmesiden.
 • Ved årsafslutningen (som tæller dobbelt), kåres ranglistevinderen.

Stævner:
I 2024
 • Det fremgår af denne side, hvilke stævner der pt er planlagt for 2024
 • Der er planer om et evt. endagsstævne i efteråret.
 • Opstår der andre muligheder, revideres stævne kalenderen i henhold til disse

I 2025 - flere vil gerne holde stævner. Juelsminde, Skive mfl.

I 2026 - Korsør har 100 år og vil gerne holde et stævne - feks DM

VM i DK 2026
Der arbejdes på, at få OK VM til Danmark. Vi afventer AGM den 24. februar, hvor placeringen af VM26 afgøres. Der er ikke andre kandidater, så bestyrelsen vurderer at chancerne er mere end 50%.

Oplæg hjemmeside.
Vi ønsker at gøre det lettere og sikre at der kommer mere nyt på OK klubbens hjemmeside/Facebook. JSO laver oplæg på konkret plan for teknik og sikring af mere indhold.

Mere liv i klassen:
 • Manage2sail - kurser i gør det “nemt” at arrangere stævner.
 • Opdatere listen over lånejoller - og hvem der er kontaktpersoner. JSO taler med Mogens.
 • Vedr lånejollerne - En er solgt - vi har pt 3 joller. Der arbejdes på at købe en mere.

AGM (Annual General Meeting) holde d 26/2 ved VM Down Under
Frank briefer Kofoed om bestyrelsens holdning til forslag til ændringer af klasseregler.

Evt.
 • Det blev besluttet, at Bestyrelsen skal blive bedre til at informere om kommende bestyrelsesmøde. Vi aftalte derfor at vi fremover varsler møderne min. 14 dage før.
 • Har man forslag til bestyrelsen, både forud for Bestyrelsesmøder eller i øvrigt, så skriv til formand eller sekretær mail. (Generelt for alle emner til best.)


Kalender 2024

Kære medsejlere.
så blev det 1. søndag i advent, og som lovet, hermed bestyrelsens lille Adventsgave i form af en frisk kapsejladskalender gældende for 24.

Som traditionen byder, starter vi i Skælskør, hvor vi knuser isen på fjorden den 20 april.

Blot 14 dage senere går det løs med årets 1. weekendstævne i Rantzausminde, hvor barren for sejlervelvære er sat højt, det er den 4-5 maj.

Og så ska vi en tur til Nibe. hvor lokale kræfter inviterer til sejlerbrag i det nordjyske. der sker den 1/2 juni.

herefter er der kun én uge til vores stolte fane skal forsvares i Kalmar, til Nordisk mesterskab. det sker d 8-9 juni.
I samme weekend er der en glimrende mulighed for dem der måske ikke helt er klar til 350meter startlinje, og 60 konkurrenter, for at sejle kapsejlads i Præstø lørdag d. 8 juni.

En tur til byen, skal vi osse, hvor Hellerup disker op med et weekendstævne, hvor det da vil overraske mig, hvis ikke Kofoed står ved grillen, og sikrer at sejlerkammeraterne får det protein der skal til. det er den 22-23 Juni.

Så er det blevet tid til årets helt store sejlerfest, hvor Køge afholder årets åbne danmarksmesterskab. ska vi krydse fingrende for 7 s/m fra øst bare lige d 8-11 august :-) .

I September tager vi til Horsens hvor fjorden er klar til at blive kløvet, på kryds og tværs af top motiverede ok sejlere. det er d.8/9 september.

sluttelig bindes sløjfen smukt på sæsonen i Herslev d 13 oktober.

samtidigt er der en kæmpe portefølge af stævner rundt om os, i Europa, som vil kunne ses i stævnekalenderen efterhånden vi for snuset datoer op.

så kære venner, der bliver igen i 24, mange gode lejligheder til at se sejlerfamilien. det er bare at hale hjem, foden i stroppen og pege højt.

på bestyrelsens vegne
og med ønske om en glædelig jul.
Frank Holm

  Se flere  

Din Mening


Navn:   Søren 1600
Husk tilmelding til Nibe den 1-2. juni
20. maj 2024 - 22:12   

Navn:   Bo Petersen DEN 21
Husk at melde jer til landskampen Danmark Sverige...NM i kalmar
14. maj 2024 - 13:24   

Navn:   Bo Petersen DEN 21
Husk at melde jer til landskampen Danmark Sverige...NM i kalmar
14. maj 2024 - 13:24   

Navn:   Johan DEN-6
Hej,

Er der nogen som har en dobbelt trailer som jeg kan låne til NM 8-9 Juni ?

Dbh
Johan
11. maj 2024 - 17:55   

Navn:   Bo Petersen DEN 21
Hej alle,
Finn-joller deltager som fleet i Rungsted stævnet. Meld jer til så vi kan doble de 21 Finn joller der er tilmeldt.

Vi ses i Rungsted
8. maj 2024 - 10:29   

Navn:   Mogens DEN 1565
Så har Kimmer fået liv i ranglisten:
https://okjolle.dk/resultater/filer/ranglisten.pdf
6. maj 2024 - 10:59   

Navn:   Mogens DEN 1565
Tillæg A Pointgivning
Se regel 90.3

A1 Antal sejladser
Antallet af planlagte sejladser og det antal, der skal gennemføres for at udgøre en serie, skal angives i indbydelsen eller sejladsbestemmelserne.

A2 Pointtal i en serie
A2.1
Hver båds pointtal i serien skal, i henhold til regel 90.3(b), være summen af dens point i de enkelte sejladser, fratrukket dens dårligste resultat. Indbydelsen eller sejladsbestemmelserne kan dog ændre dette ved at angive, at der for eksempel ikke skal fratrækkes noget resultat, at to eller flere resultater skal fratrækkes eller at et bestemt antal resultater skal fratrækkes, hvis et bestemt antal sejladser gennemføres. En sejlads er gennemført, hvis der er tildelt point for den, se regel 90.3(a). Hvis en båd har to eller flere lige dårlige resultater, skal point fratrækkes for de(n) sejlads(er), der er sejlet tidligst i serien. Båden med det laveste pointtal i serien vinder, og resten rangordnes efter samme princip.

Sakset fra: https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/online-kapsejladsregler#tillaeg-a-pointgivning
25. april 2024 - 16:08   

Navn:   Jørgen Lindhardtsen den 142
Jeg har kontaktet Sejlunionen ang. fratrækkere. det virker helt forkert at have fratrækker ved 3 seladser, og endnu værre ved 2. beskeden fra Sejlunionen var, at hvis der ikke stod noget om fratrækkere i programmet, så er det fordi , der ikke er fratrækker.
25. april 2024 - 11:57   

  Se flere  
258 Hit's Det sidste døgn