Nyheder


Invitation til 2. VM udt. i Lundeborg

Billedet er fra sidste års VM udtagelse i Lundeborg

INVITATION

Traditionen tro afholder Lundeborg Sejlklub også i år (for 18. gang)
stævne (2. VM udtagelsesstævne) for OK-joller, nemlig i weekenden den
12.og 13. maj 2007.

Startgebyr: Kr. 300,- for OK-joller (dækker fælles middag om lørdagen,
morgenmad og smør-selv-madpakke til søndag og al den kaffe I kan drikke)

Indkvartering: Klubhus, Aktivhus og teltplads bag klubhus.

Bureau: Åbner lørdag kl. 10.00.

Antal sejladser: Der søges gennemført 3 sejladser lørdag og 2 sejladser
søndag.

Starttidspunkt: 1. start lørdag kl. 13.00 og 1. start søndag kl. 10.00.

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 5. maj 2007 til Lone Gustenhoff - telefon
privat 62 25 17 17 - telefon arbejde 62 21 46 21 - mobil 22 43 88 67 og
email lone.gustenhoff@faa.dk.

Yderligere program udleveres ved registrering.

Vel mødt.


Med venlig hilsen

Lone Gustenhoff