Nyheder


Referat fra Generalforsamlingen

Generalforsamling i Ebeltoft

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk OK jolleklub august 2006.

John Skjoldby blev valgt som dirigent og kunne derefter konstatere at generalforsamlingen var rettidig annonceret.
Undertegnet Ivan Pedersen blev udpeget til at tage referat.

Formanden/Per Sørensens beretning;

Tak til de mange hjælpere i forbindelse med VM 2006 i Skælskør.
Vintertræningen i Hundige var præget af lidt for svag deltagelse ligesom at der er flere der ikke har betalt de 50 kr. pr gang sammen med deres kontingent for 2006. Næste gang bliver det nødvendigt med deltagerbetaling forud.
Kalundborg vil arrangere et trænings stævne i efteråret 2006.
Per stopper som formand pga. for lidt tid, bestyrelsen peger på Bo Teglers som ny formand.

Revisor/Frank Hansen siger OK for foreningens regnskab(se bilag)
Foreningen har i øjeblikket ca. 45 000 kr. i overskud.
VM i Skælskør kostede 31 660 kr.(se note 1)
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent for 2007 er uændret 250 kr. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at opkræve kontingent via PBS.
Efter en længere diskussion af reglerne for udtagelse til VM/EM opfordrede generalforsamlingen den kommende bestyrelse til at revidere reglerne

Valg til bestyrelsen.

Per Sørensen samt Tommy Norfalk modtager ikke genvalg.
Jørgen Lindhardtsen trækker sig også fra bestyrelsen men vil gerne hjælpe med kontakt til klubberne i forbindelse med næste sæsons stævner.
Bo Teglers blev valgt til formand
Fritz Banner blev valgt som menig medlem af bestyrelsen
Liller blev valgt som sekretær i den nye bestyrelse.
Frank Hansen forsætter som revisor og Morten Mathisen som kasser og måler.
Den sidste plads i bestyrelsen (som kapsejladschef) er stadig ledig, bestyrelsen opfordres til selv at finde en kandidat.

Eventuelt.

Liller foreslår at vi investerer i bedre udstyr til måling af jollerne. Det kan fremstiles for et par tusinde kroner.
Frank Hansen har medbragt et mylar/laminatsejl til inspektion. Efter en længere diskussion om fremtidens materialer til sejl, samt om hvorvidt det vil være muligt at sejle med de nye sejl til ranglistestævner og DM (hvert nyt forsøg med sejldug skal godkendes af ISAF)

Referent: Ivan Pedersen DEN 1322.