Nyheder


Indkalelse til generalforsamling

Billedet er fra sidste års generalforsamling i Ebeltoft


Indkaldelse til generalforsamling

Fredag den 24. august i Roskilde i sejlklubbens lokaler i tilknytning til
afviklingen af DM.

Tidspunktet afhænger lidt af sejladserne, dvs. tidligst fra kl. 17:00, måske
lidt senere, men i hvert fald i rimelig tid inden spisningen.

Dagsordenen er som I kender den efter vedtægternes § 5 (de står under
OK-Info her på siden) og det vil sige aflæggelse af beretning, det gør
Kaptajn Bob.

Regnskab og budget og kontingent, det sørger Morten for.

Behandling af indkomne forslag (bestyrelsen har indtil videre ikke nogen -
har du nogen
skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet)

Valg af bestyrelse, har ikke på stående fod tjek på hvem der er på valg, men
folk
der har lyst til at gøre en aktiv indsats for OK-Sejlads bør overveje at
komme i bestyrelse.

Eventuelt og så er der øl. Måske også imens.

Hvis Skjoldby kommer og er han nogenlunde ædru, er han også dirigent.

Man behøver ikke at være tilmeldt DM for at deltage i generalforsamlingen,
men man skal have betalt sit kontingent.

mvh.
Bo Teglers
Kaptajn