Nyheder


Nye Regler for udtagelse til VM i Polen!

Havnen i Leba Polen

I anledningen af OK-Jollens 50 års f�dselsdag har OKDIAs komite besluttet at udvide deltagerantallet ved n�ste �rs VM til 130 b�de.
Den oprindelige tanke var at g�re VM �bent, men man endte med at vedtage en
udvidelse til 130 joller, hvilket i praksis vil g�re det �bent.

Danmark har s�ledes efter den nye fordelingsn�gle f�et tildelt 15 pladser og formentlig
flere hvis vi melder os hurtigt p� banen.
For f�lge op p� dette initiativ og i forl�ngelse af vores diskussion til
generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at kravet om deltagelse i
minimum tre st�vner ikke l�ngere bliver opretholdt.

I vores udtagelsesserie sejler vi herefter om eventuelle tilskud og hvis det
alligevel skulle blive knapt med pladser s� vil det v�re udtagelsesserien
pladserne bliver fordelt efter.
Det er bestyrelsens h�b at dette medf�rer en �get interesse og tilslutning
til VM i Polen.
OKDIA har bedt os om p� et tidligt tidspunkt at meddele om vi kan fylde
vores kvote, samt om vi eventuelt vil s�ge om ekstra pladser. Sejlere der
allerede p� nuv�rende tidspunkt ved at de vil sejle VM m� s�ledes meget
gerne tilkendegive dette til vores Sekret�r: Henrik S�gren, s� vi har
en id� om hvor stor interessen er..


Mvh..


Kaptajn Bob