Nyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2006

Generalforsamingen i Bisserup 2005

OK-jolle klubben holder generalforsamling:

Fredag den 18. august i Ebeltoft i sejlklubbens lokaler i tilknytning til afviklingen af DM.

Tidspunktet afhænger lidt af sejladserne, dvs tidligst fra kl. 17.00, måske lidt senere, men i hvert fald i rimelig tid inden spisningen.

Dagsordenen er som I kender den efter vedtægternes § 5 (de står under OK-Info her på siden) og det vil sige aflæggelse af beretning, det gør Per Sørensen, regnskab og budget og kontingent, det sørger Morten for (hvis han kommer), behandling af indkomne forslag (bestyrelsen har indtil videre ikke nogen - har du nogen skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet), valg af formand (Per Sørensen afgår og bestyrelsen foreslår nyvalg af Bo Teglers (kaptajn Bob for dem der i tvivl), valg af et yderligere bestyrelsesmedlem (om det er Jørgen, Morten eller herværende skribent, der står for tur, kan jeg ikke lige huske, men det finder vi ud af inden mødet og vi er vistnok hver især villige til genvalg) + valg af suppleant og så er der Eventuelt og så er der øl. Måske osse imens.

Hvis Skjoldby kommer og er han nogenlunde ædru, er han også dirigent.

Man behøver ikke at være tilmeldt DM for at deltage i generalforsamlingen, men man skal fand'me ha' betalt sit kontingent.

Tommy Nordfalk
sekretær